Contra-expertise voor verzekerden

2024-05-07
Peter Dekker

Contra-expertise is een belangrijk aspect voor verzekerden bij het afhandelen van schadeclaims. Het kan hen helpen om de juiste vergoeding te krijgen voor de geleden schade. Een contra-expert kan namelijk worden ingeschakeld om onafhankelijk onderzoek te doen naar de oorzaak en omvang van de schade. Hierdoor wordt voorkomen dat de verzekerde genoegen moet nemen met een te laag bedrag van de verzekeraar.

Vooral bij brandschade kan contra-expertise van groot belang zijn. Een brand kan immers grote schade aanrichten waarbij niet alleen het directe vuur, maar ook rook en bluswater schade kunnen veroorzaken. Door het inschakelen van een contra-expert kan de verzekerde er zeker van zijn dat de totale omvang van de schade goed in kaart wordt gebracht. Zo kan er een realistische schadeclaim bij de verzekeraar worden ingediend.

Maar ook bij waterschade kan contra-expertise van pas komen. Waterschade kan ontstaan door bijvoorbeeld een lekkage, overstroming of regenval. Het kan veel schade veroorzaken aan vloeren, muren en meubels. Een contra-expert kan vaststellen wat de precieze oorzaak van de waterschade is en de omvang ervan bepalen. Dit is belangrijk om te weten voor een correcte schadeafhandeling met de verzekeraar.

Kortom, het inschakelen van een contra-expert kan voor verzekerden bijzonder nuttig zijn bij het afhandelen van schadeclaims. Bij zowel brandschade als waterschade is het belangrijk om de totale omvang van de schade goed in kaart te brengen en vast te stellen wat de oorzaak ervan is. Zo kan de verzekerde er zeker van zijn dat hij de juiste vergoeding krijgt voor de geleden schade. Het inhuren van een contra-expert is dan ook zeker het overwegen waard, vooral omdat dit voor verzekerden kosteloos is.